bijzonderheden robert veenstra

– In 2008 heeft Robert Veenstra een eredoctoraat mogen aanvaarden van de London Metropolitan University – being a person distinguished in eminance and by attainments. (Zie bijlage 1).

 

– In 2008 is Robert Veenstra in de top 10 op de lijst van meest invloedrijke personen in het Hoger Onderwijs in Nederland gekozen op nummer 7. (Zie bijlage 2)

 

– Robert Veenstra heeft circa 50 overnames en fusies gerealiseerd. Hiermee heeft Robert Veenstra een sterke competentie opgebouwd in koop, verkoop,  fusie en integratie processen.

 

– Robert Veenstra heeft intensief samengewerkt met FranklinCovey Co in de  Benelux en USA en Stephen R. Covey bij het leveren van input voor de managementboeken van Stephen R. Covey.  E.e.a. heeft o.a. geresulteerd in een participatie in een Leadership Summit in Salt Lake City,  het geven van diverse gastcolleges in binnen en buitenland en vermeldingen in boeken en publicaties van Stephen R. Covey. (zie bijlage 3)

 

 

Bijlage 1 Citation for Robert Veenstra – Graduation Ceremony 2 December 2008 at 11am

To be read by DVC (Research) Paul Lister

Presiding Officer, Vice Chancellor, distinguished guests, graduands and their guests, I present to you for the degree of Doctor of Philosophy honoris causa, Robert Veenstra.

Robert once said that: “Leadership is the key to successful organisations and to the well-being and performance of employees.”

It is clear from his career to date that his own leadership skills have been remarkable. He has helped to start, maintain and push forward organisations in a number of fields, from education through to sustainable energy.

In his native country, The Netherlands, Robert has become well-known for his strong drive and personality, motivating his colleagues, and inspiring development and progress within his organisations.

In 2008 Robert was recognised as one of the Top 10 most influential people in Higher Education in The Netherlands, and it’s not hard to see why. When he became Vice Chancellor for Stenden University in 2004, he set about tailoring a revolutionary strategy to transform the institution.

Merging CHN and Drenthe universities into Stenden University, he was able to create a sustainable and modern organisation. He was faced with the unenviable task of mobilising, and guiding staff and students towards dramatic and crucial change, something which he managed with great success. Indeed if this turnaround process had not been implemented, it is widely accepted that Stenden University would have gone bankrupt.  He is now the youngest President of a University Executive Board in the Netherlands.

Beyond the realms of higher education, Robert Veenstra has become a leading business figure, gaining a reputation for promoting ethical business and community development. He initiated the founding of the “Frisian Cabinet”; a group of young business and public company executives that come together regularly to discuss and suggest possible strategy options for the province of Friesland, in the north of The Netherlands. In his community activities Robert has demonstrated his compassion and sense of social responsibility, finding satisfaction in using his business talents to benefit society.

Robert is the Chairman of the Supervisory Board of Twence, a waste-processing company that generates energy. Indeed he began his career in the field, working for a regional energy distributor. There, his expertise in the fields of general management, finance and strategy, was quickly recognised. When he moved to the Leadership Group of Essent, he held several senior management positions in various divisions including energy production and distribution. He led the creation and implementation of a strategy for the waste and environment division, and realised a great number of mergers.

Robert Veenstra is respected for his personality and for his leadership, not only at Stenden University, but also within the Friesland community. It can be said that throughout his career he has among other things, shown himself to be a master of mergers. Today we hope that our new friendship with Robert will give each of us the opportunity to merge our expertise and learn from each other.

In recognition of his outstanding contribution to the development of Stenden University, his promotion of ethical business and community development, and his championing of sustainable energy use, Presiding Officer, I have great pleasure in inviting you to confer upon Mr Robert Veenstra the degree of Doctor of Philosophy, honoris causa.

 

 

Bijlage 2 Van Vught op 1, Plasterk op 10

Wie zetten écht een stempel op de wereld van het hoger onderwijs en kennis? En waarom?

Met Frans van Vught op de hoogste tree is de meest invloedrijke Nederlander in het Europese discours en Barroso’s denktanklid bovenaan gezet door de kenners en betrokkenen bij het HO.

Hoog scoren ook andere internationaal denkende mensen, als Nederlands-Vlaamse kwaliteitspaus Karl Dittrich van de NVAO, EUA-praeses in spe Sijbolt Noorda van de VSNU en Nuffic- topvrouw Trude Maas. De vorige ‘nummer 1’, Frits van Oostrom wordt in de Top 10 opgevolgd door de nieuwe KNAW-president, Robbert Dijkgraaf. Zijn enthousiasmerende gaven spreken in brede kringen: “hip zonder dat het tot vervlakking leidt”. En zijn rol in het Innovatieplatform blijkt voor de nieuwe ‘aardgasinvesteringen in kennis’ effectief.

In het hbo is een complete generatiewisseling gaande en deze werkt nu al door. HAN-voorzitter Ron Bormans geldt nu als ‘der Kopf’ in de branche, met ideeën en opinies die er toe doen. Andere nieuwe collegevoorzitters als Geert Dales (INHolland) en Marcel Wintels (Fontys) geven het hbo-debat impulsen en pakken hun grote hogescholen intern bovendien stevig aan. Doekle Terpstra verbleekt bij de HBO-raad daarbij. Een oude hbo-rot schreef: “Dit was een buitengewoon triest jaar” en déconfitures worden genoemd als de CAO-conflicten, lerarensalarissen en Terpstra’s uitstapje naar de politie-CAO.

Zeker zo significant is de lage score van OCW-minister Ronald Plasterk . Zou zijn weinig Europese warmte van vroeger hem nog steeds parten spelen? Zo vlak voor de essentiële topconferentie van het Europese HO in Leuven zou dat niet best zijn. Maar de meeste input- leveranciers bieden eenvoudiger argumentaties. Men stelt dat de bewindsman afwezig is, ook al laat hij heden zijn brein scannen bij de UvA: inhoudelijk, politiek en zelfs fysiek afwezig.

Mark Rutte had het dus mis: de HO-top is helemaal niet blij dat zij door Plasterk kunnen dommelen in hun comfort zone. Ze willen juist, en juist nu, een bewindsman die – liever dan zijn ‘benign neglect’- hen desnoods ‘tough love’ weet te geven.

1] Frans van Vught, oud-rector UT, meer dan ooit invloedrijk adviseur, denker en doener in Europa

2] Robbert Dijkgraaf, volop aanwezig als nieuwe president van de KNAW

3] Karl Dittrich, zet als geliefd kwaliteitsbewaker de lijnen voor beleid uit

4] Yvonne van Rooy (UU), houdt Utrecht en Den Haag scherp; Theo Bovens (OU), jaagt discussie aan in SER en ver daarbuiten; Sijbolt Noorda (VSNU), kan Brussel veroveren

5] Ron Bormans (HAN), is opinieleider-HBO geworden

6] Trude Maas, zet kosmopolitische kennissector op de agenda

7] Geert Dales (INHolland), investeert fors ; Marcel Wintels (Fontys), rijdt een nieuwe koers ; Robert Veenstra (Stenden), verovert Drenthe en het Witte Huis

8] Robert-Jan Simons (UU), Frans de Vijlder (HAN) en Mirko Noordegraaf (UU), geven populistische discussies tegengas

9] Doekle Terpstra (HBO-raad), komt na ‘rampjaar’ met nieuwe visie

10] Ronald Plasterk (OCW), is overal en toch nergens

De uitvoerige motivering vanuit de respondenten en achtergronden bij Robert Veenstra in de Top 10 van dit jaar leest u hier:

7) Dales, Wintels, Veenstra

Drie nieuwe smaakmakers geven het hbo weer kleur.

– Stenden-voorzitter Robert Veenstra bouwt in het Noorden én in verre landen aan een dynamische hogeschool. Een fusie met de collegahogeschool in Drenthe viel al op. En hij heeft toch maar de uitnodiging op zak van Barack Obama om na 4 november nog’s gedegen door te praten over zijn seminars in leadership en community development. Zelfs als Obama senator blijft, is dat toch Fryslan boppe in DC.

Bron: Science Guide, 1 september 2008

 

Bijlage 3 naar aanleiding van het uitkomen van Stephen R. Covey’s boek ‘The 3rd alternative’ waaraan ik heb meegewerkt.

robert veenstra stephen covey trimtabber quote