overige werkzaamheden robert veenstra

Jurylid verkiezing mooiste winkel van Friesland 2012 t/m heden
Juryvoorzitter van de verkiezing van de Jonge Ondernemers Prijs voor Fryslan, Groningen en Drenthe 2010 t/m 2013
Voorzitter Raad van Commissarissen Twence in Enschede (energieopwekking en afvalverwerking) 2002 t/m 2010
Lid Raad van Commissarissen ICCO en voorzitter audit commissie (internationale interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking) 2006 t/m 2012
Voorzitter Raad van Commissarissen Caparis (reïntegratie en sociale werkvoorziening) 2008 t/m heden
Bestuurslid Stichting. Behear Provinsjale en Buma Bibilioteek Fryslan 2009 t/m heden
Lid Raad van Advies Franklin Covey Benelux 2006 t/m heden
Voorzitter Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement  Fryslan 2008 t/m heden
Lid comité van toezicht Samenwerkingsverband Noord Nederland (Bestuurlijk orgaan van de drie noordelijke provincies) 2007 t/m 2010
Bestuurslid verkiezing Friese Onderneming van het Jaar 2009 t/m 2010
Lid werkgroep internationalisering Hoger Onderwijs van de HBO Raad en voorzitter commissie ranking en classificatie Hoger Onderwijs in internationaal perspectief 2007 t/m 2010
Lid werkgroep aanpassing wetgeving Hoger Onderwijs als gevolg van  internationalisering in het Hoger Onderwijs van het Ministerie van OC&W 2007 t/m 2010
Lid Algemeen Bestuur Technologie Centrum Noord Nederland 2009 t/m 2010