ervaring robert veenstra

CEO van EAM Netherlands, juni 2015 – heden

Leiding geven aan een projectorganisatie t.b.v. de realisatie van zonne-energie opwerkingsparken in Nederland. EAM Netherlands is part of EAM Solar ASA from Norway (www.am.no)

Doelstelling is het ontwikkelen van zonne-energie parken om er volgens in te investeren en te exploiteren. EAM is wereldwijd actief in deze markt.

 

CEO van TSC Solar en managing director of TSC Leeuwarden,  februari 2014 – heden

Leiding geven aan een projectorganisatie t.b.v. de realisatie van een zonnecellen en zonnepanelen fabriek in Nederland met een uitrol naar overige strategische plaatsen in de wereld.

Belangrijkste prestaties tot nu toe zijn het realiseren van de funding voor de feasability study, schrijven Business Plan met basic design van het proces en fabriek en proto typing. Op dit moment ben ik bezig om de funding voor de realisatie van de eerste fabriek (circa € 120 mio.) te realiseren. Met de mogelijke komst van een productielocatie voor zonnecellen en zonnepanelen in Nederland is het Nederlandse zonne-energie ecosysteem gesloten. Een belangrijke stap is dan ook geweest de realisatie van een strategische alliantie (nForce) met de Nederlandse technologie sector op het gebied van zonne-energie (ECN, Tempress, Eurotron en TSC)

 

Eigenaar Trimtabber,  juli 2013 –  heden

Trimrabber XQ – (owner)- Business recovery, Acquisition Management, (Interim) Management, Advisory, Boardroom consulting, Coaching

Trimtabber BV – (owner) Participations and Investments. Eigenaar van verschillende ondernemingen (4969 international trading, Optiom videoconferencing solutions en TSC Leeuwarden)

4969 BV – (owner) International trading

Optiom BV  / sold to Qconferencing – (co-owner 50%) Beeld communicatie oplossingen – Face2Face (virtuele beeld klanten contacten) en Conference Solutions
 

Voorzitter en algemeen directeur van sc Heerenveen,  augustus 2010 –  juli 2013

Leiding geven aan de betaald voetbal organisatie sc Heerenveen met een omzet van ca. € 25 mio. en circa 125 personeelsleden.

Belangrijke prestaties zijn het realiseren van financieel herstel en zorgen voor continuïteit (van € 20 mio verlies bij mijn komst naar een prognose van € 10 mio winst voor 2012/2013) waarbij een dreigend faillissement werd afgewend en het stopzetten van de veertig jaar aanwezige bankfaciliteiten is opgevangen. Overige prestaties:

– professionaliseren organisatie,

– implementeren nieuwe strategische visie (Een Nije Dei)

– structurele doorstroming van eigen talent uit de sc Heerenveen opleiding met waardecreatie (door focus op de eigen opleiding en doorstroming van zelfopgeleide spelers naar het eerste elftal is er een significante besparing gerealiseerd in salaris- en transferkosten en in twee jaren tijd circa € 7 mio. winst gemaakt op verkoop van jeugdspelers)

– terugbrengen sportieve prestaties.

 

Voorzitter college van bestuur, Stenden University, Leeuwarden – 2006 t/m juli 2010

Leiding geven aan Stenden University inclusief buitenlandse vestigingen in Duitsland, Thailand, Zuid Afrika, Qatar en Indonesië) met een omzet van circa € 90 mio., circa 11.000 studenten en circa 1.000 personeelsleden.

Belangrijke prestaties zijn het realiseren van de fusie tussen Christelijke Hogeschool Nederland en de Hogeschool Drenthe, totstandkoming nieuwe baanbrekende strategie (The New University), verkrijgen van de academische licentie,  significante groei in studierichtingen, en studentenaantallen (van 4.500 naar 11.000), verbeteren van de accreditatieresultaten (veel opleidingen in de top3), professionaliseren van de organisatie, het uitbouwen van de (weer winstgevende) commerciële activiteiten in binnen- en buitenlanden en uitbreiden van de huisvesting.

 

Lid en vice voorzitter college van bestuur; Christelijke Hogeschool, Leeuwarden – 2004/2006

Verantwoordelijk voor de portefeuilles Finance en International Affairs.

Belangrijke prestaties zijn een financiële herstructurering (van ca. € 3 mio verlies in 2004/2005 naar structureel € 2 mio winst), het realiseren en uitbouwen van de buitenlandse campussites.

 

Programmadirecteur en lid leadership group, Essent holding, Arnhem; 2003/2004                                                       

Verantwoordelijk voor een groot aantal projecten om de accounting en reporting activiteiten op concern niveau te verbeteren en professionaliseren naast het introduceren en implementeren van de code Tabaksblat en International Financial Reporting Standards (IFRS)

 

Lid divisie directie essent milieu en lid Essent leadership group, Zwolle  en Arnhem – 1999/2003

Verantwoordelijk voor de portefeuilles Finance en Mergers and Acquisitions. Tevens lid Essent/McKinsey strategieteam t.b.v. fusie  en multi-utility strategie. Binnen de portefeuille Finance tevens verantwoordelijk voor de aansturing van binnen- en buitenlandse deelnemingen.

Belangrijke prestaties zijn het integreren en uitbouwen van de milieu en afval divisie vanuit de fusie tussen Edon en PNEM/MEGA en acquisitie en integratie van verschillende ondernemingen en activiteiten. 

 

Directeur strategie en financiën Edon, Zwolle – 1995/1999

Verantwoordelijk voor de portefeuilles Strategie en Finance

Belangrijke prestaties zijn het vanaf niets opbouwen van een milieu en afval divisie. Hierin speelden met name overnames, integratie, consolidatie en cultuur issues.

 

Directie assistent nv Frigem, Leeuwarden – 1993/1995

Assistentie algemeen directeur in een fusietraject en het integratie proces na de fusie van diverse regionale energiebedrijven in Friesland.

 

Manager financiën nv Frigem, Leeuwarden – 1990/1993

Leiding geven aan de financieel administratieve afdeling en het implementeren van een geïntegreerd (ERP) automatiseringssyteem (BAAN).

 

Stafmedewerker financiën nv Frigem, Leeuwarden – 1985/1990

Diverse financieel economische werkzaamheden.