Waarom Trimtabber?

In de periode dat ik Bestuursvoorzitter was van Stenden University en daarna heb ik intensief samengewerkt met Stephen Covey. Onze droom was om van Stenden een Leadership University te maken. In de zeven jaren dat ik hieraan, met vele collega’s, heb mogen werken hebben we hierin belangrijke stappen gezet. Deze periode is voor mij bijzonder inspirerend geweest. Het hoogtepunt in deze samenwerking is een ontmoeting met Barack Obama geweest. Ik was met Stephen in Cincinnati voor een gastcollege over leiderschap in communities terwijl Obama daar een verkiezingstoespraak hield.

Nancy L. Zimper, President University of Cincinnati – Barack Obama – Stephen R. Covey – Robert Veenstra, Stenden University

Nancy L. Zimper, President University of Cincinnati – Barack Obama – Stephen R. Covey – Robert Veenstra, Stenden University

Nancy L. Zimper, President University of Cincinnati – Barack Obama – Stephen R. Covey – Robert Veenstra.
 

Het werken met Stephen heeft mij enorm geïnspireerd op het thema Leiderschap en Verander management. Het deelnemen aan zijn Leadership Summit in Salt Lake City heeft mij veel geleerd. Ik voel me dan ook zeer vereerd dat ik Stephen heb mogen kennen en dat ik van hem heb mogen leren.

Een bedankbriefje van Stephen, waarin hij mij een ‘Trimtabber’ noemt heeft mij geïnspireerd in mijn denken over het thema leiderschap. Toen ik nadacht over de naamgeving van mijn eigen bedrijf kon ik niet een passender en persoonlijker naam dan Trimtabber bedenken. Met dank aan Stephen voor alle inspiratie die hij mij heeft gegeven.

Be a Trimtabber!

Robert Veenstra