Welke rol gaan energieleveranciers spelen?

Energieleveranciers bevinden zich in een uitdagende markt. Wereldwijd stijgt de vraag naar energie, maar tegelijkertijd willen en moeten we een steeds groter aandeel van de energievraag invullen vanuit hernieuwbare bronnen. Ook verandert de keten van energielevering waarbij bedrijven steeds vaker ook producent zijn. Wat betekent dit de komende jaren voor de rol van energieleveranciers? Wat verwachten klanten zelf en hoe ziet Total Gas & Power de rol van de toekomst?

Uit het onderzoek ‘Smart Energy Management’ dat Total Gas & Power initieerde, blijkt dat het energiedossier bij grootzakelijke klanten steeds strategischer wordt. De regelgeving, technische ontwikkelingen en veranderingen op de markt maken energie een onderwerp voor de directietafel.

Toch hebben nog lang niet alle grootzakelijke klanten inzichtelijk wat ze van hun energieleverancier mogen verwachten. Zo geeft 88% van de grootzakelijke respondenten aan de leverancier op prijs te selecteren. Een overweging die past bij de opvatting dat energie niet meer dan een generiek product is.

Keuze voor de energieleverancier

Welke aspecten beïnvloeden de keuze voor de energieleverancier? Uit het onderzoek blijkt:

Grafiek: Welke aspecten beïnvloeden de keuze voor de energieleverancier?

Advisering is naast prijs een belangrijk aspect (33%) voor de respondenten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het meedenken over energie-efficiency en de energie-inrichting.  Transparantie van facturen (32%) is eveneens van grote waarde. Total Gas & Power geeft hier invulling aan door begrijpelijke facturen te sturen. Ook bieden onze accountmanagers advies aan bestaande en toekomstige klanten.

Meer dan een generiek product

Een goede prijs, advies en transparantie zijn ook voor Total Gas & Power belangrijke basisvoorwaarden. De rol van energieleveranciers in de toekomst zien wij echter als veel strategischer dan dat. Grootzakelijke klanten staan immers voor een grote verandering en wij kunnen daarbij helpen. Wij zien onze rol in het helpen bij besparing, inzicht, verduurzaming en de realisatie van de energietransitie.

Focus op schoon en hernieuwbaar

Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen doet Total Gas & Power veel aan het leveren van hernieuwbare en zo schoon mogelijke energie. Zo biedt TGPNL haar klanten 100% groene windstroom aan, de klant kan daarbij kiezen voor Nederlandse of Europese Wind. Daarnaast kunnen klanten CO2-uitstoot van het gasverbruik compenseren met biogasprojecten.

Verder biedt Total Gas & Power zonne-energie aan grootzakelijke energieverbruikers. Met Sunpower heeft Total de productie, verkoop en installatie van hoogwaardige zonnepanelen helemaal in eigen hand. Onze zonnesystemen zijn zodanig ingericht zodat ze een optimaal rendement geven.

Als brandstofleverancier biedt Total met Pitpoint ook schonere brandstoffen als LNG, CNG en waterstof aan grootzakelijke klanten.

Ondersteuning bij decentrale opwekking en opslag

Met het toenemende gebruik van energiebronnen als wind, zon en aardwarmte wordt energie steeds meer decentraal opgewekt. Daardoor wordt lokale opslag van energie steeds belangrijker. Voor specifieke toepassingen zijn accu’s nu al interessant, echter is het op dit moment nog niet voor iedereen rendabel om in opslag te investeren. Wij zien een grote rol weggelegd voor energieopslag. Daarom investeert Total Gas & Power in hoogwaardige industriële energieopslag. Onze Saft accu’s zijn daar een voorbeeld van.

Hulp bij financiering van de energietransitie

De energietransitie is een belangrijke opgave. En het vergt investeringen. Energieleveranciers kunnen grootzakelijke energiegebruikers helpen voorzien van financiering voor nieuwe energietoepassingen. Bijvoorbeeld door als leverancier een aantrekkelijke financiering voor energie investeringen aan te vragen. Samen met klanten willen we ervoor zorgen dat er voldoende kapitaal beschikbaar komt voor verduurzaming binnen bedrijven.

Data en energiemanagement

De wereld digitaliseert in een snel tempo. Hiermee komt er steeds meer data beschikbaar. Met die data kunnen u specifieke maatregelen genomen worden om het energieverbruik en -kosten omlaag te brengen. Door effectief gebruik te maken van de beschikbare data kan Total betere voorspellingen doen over de vraag en het aanbod aan energie en zo scherpe op maat aanbiedingen doen en afgenomen diensten samenbrengen.

Kennis delen

De toekomst van energie is het dagelijkse werk van energieleveranciers. Total Gas & Power deelt graag alle beschikbare relevante kennis met klanten. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor voor onze adviseurs. Wilt u verder praten over hoe wij grootzakelijke klanten helpen met specifieke energievraagstukken? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Dit artikel is gesponsord door Total.